4 results found

Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali adalah satu pembiayaan yang berkonsepkan Murabahah Tawarruq. Jumlah dan had pembiayaan sehingga RM10,000,000.00.


Mendapatkan tunai kini lebih mudah dengan Pembiayaan-i. Nikmatilah akses mudah kepada dana yang diperlukan untuk menguruskan kewangan anda.


Ar-Rahnu CBP menawarkan pembiayaan tunai segera sehingga RM350,000 dengan kadar keuntungan yang rendah & tempoh gadaian yang fleksibel berdasarkan prinsip Syariah Tawarruq.